10% voordeel voor bewoners van sociale huurwoningen in Utrecht

  |   Geen categorie

Huurders van sociale huurwoningen hebben direct 10% voordeel op hun energierekening.

Leaseconcept Wocozon ondersteunt Utrechtse woningcorporaties.

Wocozon Utrecht biedt huurders van sociale huurwoningen in de provincie Utrecht direct 10% voordeel op hun energierekening. Dat is vandaag bekend gemaakt tijdens de werkconferentie “Nul op de Meter” van de Economic Board Utrecht. Wocozon biedt woningcorporaties in de provincie Utrecht de mogelijkheid woningen te voorzien van zonnepanelen, zonder dat de corporaties zelf hoeven te investeren.”Via deze samenwerking kunnen wij bewoners van sociale huurwoningen in Utrecht laten profiteren van voordelige zonne-energie. Wij bieden 10% voordeel op hun energierekening. Bovendien krijgen ze een garantie dat er geen prijsstijging zal zijn. De woningcorporatie hoeft niet te investeren, zodat ze haar geld kan besteden aan haar kerntaken. Verder is het een voordeel dat de woning verbetert in energielabel zodat ook die taakstelling vervuld wordt.” Aldus Roland van der Klauw, directeur Wocozon.

Het leaseconcept

Op initiatief van de EBU zijn verschillende partijen met elkaar in contact gebracht om het concept te helpen realiseren. Het concept is eenvoudig: Wocozon ontwerp en regelt de installatie van de zonnepanelen. Wocozon zorgt voor financiering van de panelen zodat bewoners en woningbouwcorporaties niet zelf hoeven te investeren. De elektriciteitsproductie van de zonnepanelen zorgt voor een verlaging van de totale energie kosten van de huurder. De samenwerking tussen Wocozon, Rabobank, Bank Nederlandse Gemeente en provincie Utrecht richt zich exclusief op woningcorporaties binnen de provincie Utrecht. Wocozon heeft de intentie het concept landelijk uit te rollen.

Financiering en uitrol

Een project zal normaal gesproken een omvang hebben van honderd tot enkele honderden woningen. Rabobank Amersfoort neemt deels de financiering voor haar rekening (20%) met een garantstelling van de provincie Utrecht en de Bank Nederlandse Gemeenten zal 80% financieren. Beide partijen stellen kapitaal beschikbaar voor meerdere projecten zodat het concept grootschalig uitgerold kan worden.

Voordelen voor iedereen

Remco van Lunteren gedeputeerde Mobiliteit, Economie, Financiën en P&O bij de provincie Utrecht
“Dit is wat we wilden, banken die hun rol pakken en zonnepanelen financieren. De provincie draagt geen cent bij, maar staat alleen garant voor een deel van de totale financiering. Geweldig nieuws ook voor de bewoners, want zij zullen vanaf dag één geld overhouden door een lagere energierekening”.

Wocozon is het eerste grote initiatief waarbij gebruik gemaakt wordt van de provinciale garantieregeling energie. De garantieregeling is door de provincie Utrecht opgezet om financiering van collectieve energieprojecten te helpen ondersteunen. Ook voor andere moeilijk te financieren collectieven zoals VvE’s liggen er goede kansen met de garantieregeling. Door inzet van de garantieregeling energie dragen provincie Utrecht en de Rabobank Amersfoort bij aan de totstandkoming van nieuwe opschaalbare financieringsconcepten. Geïnteresseerden voor de regeling kunnen terecht bij Rabobank Amersfoort.

Over Wocozon

Wocozon is een service company die volledig in eigendom is van Stichting Wocozon. De Stichting wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de aangesloten woningcorporaties. De rendementsdoelstelling is hierdoor laag en wordt besteedt aan de opbouw van een duurzame en vitale wijk. Voor elkaar, met elkaar. Wocozon biedt huurders een oplossing tegen stijgende energielasten. Wocozon zorgt dat huurders van woningcorporaties kunnen profiteren van goedkope en zelfopgewekte zonnestroom van eigen dak. Wocozon installeert de zonnepanelen en draagt zorg voor de financiering. Voor meer informatie kijk op wocozon.nl.

Voor meer informatie kunt U zich wenden tot Wouter Klever wklever@wocozon.nl M. 06 22 388 018 en Annette Stolze astolze@wocozon.nl M. 06 53 457 448.