NRG031 helpt lokale organisaties met de opbouw van hun activiteiten. We hebben veel kennis en ervaring.

NRG031 helpt lokale partijen met het realiseren van hun ambities. Dat kan door advies, het beschikbaar stellen van instrumenten of door het bemensen van de organisatie. Op deze wijze zijn diverse partijen in o.a. Groningen, Breda, Rotterdam, Achterhoek, Leerdam, Heerhugowaard en Hoek van Holland ondersteund.

Soms door enkel het geven van advies, soms door het opzetten van een coöperatieve vereniging en het bemensen van de operationele invulling. In feite zijn alle samenwerkingsvormen bespreekbaar. Bel ons gewoon om meer inzicht te krijgen in uw specifieke situatie: 085 7441 058

Referentie: Stad van de Zon, Heerhugowaard

NRG031 heeft in Heerhugowaard de coöperatieve wijkvereniging ‘’Stad van de Zon’’ opgericht om in samenwerking met Essent en Alliander te komen tot grootschalige verduurzaming van de wijk. Via de coöperatieve wijkvereniging wordt aan alle bewoners de mogelijkheid geboden om energiebesparende maatregelen als warmtepompen in een leasecontract van de wijkvereniging af te nemen. NRG031 draagt hiermee bij aan de verduurzaming op lokaal niveau.