Met inzicht bent u in staat om te kijken of uw aanpak wel zal gaan werken of dat u toch een ander traject moet volgen.

Inzicht bieden (Gis-visualisaties)

Van één enkele maatregel tot een Nul op de Meter-renovatie. Het begint met te weten waar de mogelijkheden liggen.
Welke woningen zijn geschikt voor welke maatregel? Welke woningen gebruiken meer energie dan een vergelijkbare woning? Hoe is de eigendomsverhouding? Hoe is de bevolkingsopbouw in een wijk? Waar zit de financiële ruimte? Het zijn die vragen die beantwoord moeten worden om een gerichte en efficiënte aanpak mogelijk te maken.
NRG031 heeft toegang tot vele databases met woningkenmerken, eigendomsverhoudingen, demografische gegevens en energiegebruik. Door het slim koppelen van databestanden o.a. BAG, Energie in Beeld, CBS, Gemeentedata, etc. wordt deze informatie gestructureerd ontsloten en op een transparante wijze gevisualiseerd in overzichtelijk kaartmateriaal. Hierdoor wordt het ook voor niet-specialisten in één oogopslag duidelijk waar de kansen liggen voor energiebesparing in de bebouwde omgeving.

NRG031-inzicht2

Programmamanager Jan Straatman (ADV): “De kaarten van NRG031 spreken tot de verbeelding en helpen in de communicatie binnen het programmateam en met ADV-partners om inzicht te krijgen in de kansen en mogelijkheden van een wijk.”

Referentie: Achterhoek Duurzaam Bouwen

NRG031 ondersteunt de stichting ‘’Achterhoek Duurzaam Verbouwen’’ in haar transitie om te komen tot een duurzaam bebouwde omgeving voor haar 8 aangesloten gemeenten. NRG031 heeft voor ADV woningvoorraadanalyses gemaakt voor de verschillende gemeenten.

Deze analyses hebben de ADV-partners en –deelnemers (gemeenten, corporaties, bouw- en installatiesector) en bewoners inzicht geboden in de energetische status van de bebouwing om hier beleid op te maken en/of gerichte wijk-acties te organiseren in een zogeheten combi-aanpak.

Op zoek naar meer inzicht? Bel Roland van de Klauw op 085 7441 058