Energiefonds Brabant gaat investeren in zonne-energie voor woningcorporaties

  |   Business, Financiering, organiseren, Zonne-energie

Energiefonds Brabant, het fonds voor marktconforme investeringen in duurzame energie dat door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) wordt beheerd, gaat samen met Wocozon bijdragen aan de verduurzaming van woningen van Brabantse woningcorporaties. Wocozon biedt de woningcorporaties de mogelijkheid woningen te voorzien van zonnepanelen, zonder dat de corporaties zelf hoeven te investeren.

Bij woningcorporaties is een sterke behoefte woningen te verduurzamen. Het installeren van zonnepanelen op daken is daarvoor een van de meest betrouwbare en rendabele opties. Woningcorporaties hebben alleen meestal niet de specialistische kennis en ervaring om deze projecten op een kost-efficiënte manier te realiseren en te beheren. Daarnaast vergt het installeren van zonnepanelen een forse investering die pas op de lange termijn wordt terugverdiend door de besparing op de energierekening. Wocozon heeft de nodige kennis en kunde in huis en met hun  lease concept worden de woningcorporaties volledig ontzorgd waardoor zij zich kunnen bezighouden met hun eigen kerntaken. Het samenwerkingsverband tussen Wocozon en Energiefonds Brabant richt zich exclusief op woningcorporaties binnen de provincie Noord-Brabant.

Het leaseconcept

Het concept is eenvoudig: Wocozon voert het onderzoek en ontwerp uit en regelt de installatie van de zonnepanelen. De elektriciteitsproductie van de zonnepanelen zorgt voor een verlaging van de totale energie kosten van de huurder.

Op basis van positieve ervaringen met een pilotproject heeft Wocozon de intentie het concept landelijk uit te rollen. Door de samenwerking met Energiefonds Brabant krijgt Wocozon de mogelijkheid deze grootschalige uitrol te starten in de provincie Noord-Brabant. Daarvoor is een aparte entiteit opgericht (Wocozon Noord-Brabant) die de woningcorporaties binnen de provincie de mogelijkheid biedt de bestaande woningen te verduurzamen zonder zelf te investeren. De zonnepanelen worden bij oplevering gefinancierd door een combinatie van Energiefonds Brabant en Bank Nederlandse Gemeenten (BNG); de rente en aflossing wordt betaald uit de leasevergoedingen.

Joris van der Geest, Fondsmanager (a.i.) van Energiefonds Brabant: ”het leaseconcept van Wocozon biedt voordelen voor alle betrokken partijen en draagt tegelijk bij aan een duurzame energievoorziening voor de Brabantse huurwoningen. Vanuit Energiefonds Brabant hebben wij een pro-actieve rol gespeeld door naast kapitaal ook onze kennis en ervaring in te zetten. De overeenkomst met Wocozon toont aan dat Energiefonds Brabant met deze aanpak een marktconform rendement kan behalen en toch de maatschappelijke rol kan vervullen die door de markt nog te weinig wordt opgepakt. Via deze samenwerking met Energiefonds Brabant kunnen wij bewoners van sociale huurwoningen in Brabant laten profiteren van voordelige zonne-energie. Wij bieden deze groep mensen (op verzoek van de woningcorporaties) direct 10% voordeel op hun elektrarekening. Bovendien wordt de vergoeding bevroren, nooit meer een prijsstijging dus. De woningcorporatie hoeft niet te investeren, zodat ze haar geld kan besteden aan haar kerntaken. Verder is het een  voordeel dat de woning verbetert in energielabel zodat ook die taakstelling vervuld wordt.” Aldus Roland van der Klauw, directeur Wocozon.

Financiering en uitrol

Met het concept is het voor een woningcorporatie mogelijk zonnepanelen op de daken van een hele wijk te realiseren, zonder zelf te investeren. Een project zal normaal gesproken een omvang hebben van honderd tot enkele honderden woningen. Energiefonds Brabant neemt de financiering van het risicokapitaal voor haar rekening (20%) terwijl Bank Nederlandse Gemeenten de bankfinanciering ter hoogte van 80% zal leveren. Beide partijen stellen kapitaal beschikbaar voor meerdere projecten zodat het concept grootschalig uitgerold kan worden.

Eerste investering Energiefonds Brabant

Voor Energiefonds Brabant wordt dit de eerste concrete investering. Het fonds is in januari van start gegaan en de mogelijkheden worden bekeken voor een flink aantal concrete investeringen op het gebied van windenergie, zonne-energie, energiebesparing in gebouwen en industriële restwarmte. Hoewel dit complexe projecten zijn met een lange doorlooptijd, blijkt duidelijk dat er sterke behoefte is aan de rol die Energiefonds Brabant vervult als verstrekker van risicokapitaal, waarbij naast kapitaal ook kennis en ervaring wordt ingebracht. Energiefonds Brabant kan er mede voor zorgen dat een project tot stand komt en dat door de inbreng van financiële middelen uit het fonds ook de nodige bankfinanciering beschikbaar komt. De overeenkomst  met Wocozon toont de waarde en haalbaarheid van deze aanpak aan en laat zien dat met investeringen in duurzame energie een marktconform rendement behaald kan worden.