Financiering

SOFIE, de ontwikkeling van een nieuwe aanpak voor verduurzaming van scholen in Nederland.

  |   Financiering

De partijen in het consortium SOFIE hebben een duidelijk doel voor ogen: Duurzame scholen, lagere energie kosten, meer geld voor onderwijs! Het uiteindelijke doel is om energiebesparing en de opwekking van duurzame energie op gebiedsniveau te realiseren, met scholen als kristallisatiepunt. Om dit te realiseren zijn nieuwe financieringsconstructies en organisatievormen nodig. De gemeente Rotterdam, de RVKO, WAIFER/ NRG031, Relocal en andere deelnemers aan het consortium richten zich op het ontwikkeling van geschikte juridische en financiële instrumenten en onderzoeken de mogelijke manieren van organiseren. Waar energiebesparing en duurzame energie in de woningbouw in een aantal gevallen al rendabel is, is dit voor de utiliteitsgebouwen een stuk lastiger. Daarnaast is met name bij publieke utiliteitsgebouwen het eigendom en de verantwoordelijkheid voor onderhoud en energiekosten vaak complex. Daar worden oplossingen voor ontwikkeld. De realisatie van deze constructies zal gebeuren in een demo project. In een latere fase is opschaling en uitrol van de ontwikkelde...

Lees meer

Energie coöperatie Westland

  |   Energiebesparing, Financiering, Inzicht

In opdracht van de Gemeente Westland heeft NRG031 een onderzoek uitgevoerd naar de financiële en praktische haalbaarheid van de oprichting en exploitatie van een lokale energie energie coöperatie Westland, volgens het model van de Postcoderoos. Veel gemeenten hebben ambities om te komen tot lokale energie coöperaties, maar stoeien met de financiële en praktische haalbaarheid. De oorspronkelijke plannen vanuit het Kabinet leken een verademing voor lokale initiatieven, maar blijken in de praktijk vaak weerbarstig en complex. De houding van de energieleveranciers en de afhankelijkheden van specifieke locaties en aangrenzende postcodes maakt of een coöperatie een bestaansrecht kan afdwingen of niet. NRG031 heeft veel ervaring met dergelijke projecten in opdracht van uiteenlopende opdrachtgevers en heeft dit ingezet in deze opdracht voor het Westland. Opdrachtgever Jeroen Straver (Gemeente Westland): ’NRG031 heeft op een zeer professionele wijze de stakeholdersanalyse en haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Voor goede besluitvorming is een goed gefundeerde rapportage van belang om partijen te...

Lees meer

Energiefonds Brabant gaat investeren in zonne-energie voor woningcorporaties

  |   Business, Financiering, organiseren, Zonne-energie

Energiefonds Brabant, het fonds voor marktconforme investeringen in duurzame energie dat door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) wordt beheerd, gaat samen met Wocozon bijdragen aan de verduurzaming van woningen van Brabantse woningcorporaties. Wocozon biedt de woningcorporaties de mogelijkheid woningen te voorzien van zonnepanelen, zonder dat de corporaties zelf hoeven te investeren. Bij woningcorporaties is een sterke behoefte woningen te verduurzamen. Het installeren van zonnepanelen op daken is daarvoor een van de meest betrouwbare en rendabele opties. Woningcorporaties hebben alleen meestal niet de specialistische kennis en ervaring om deze projecten op een kost-efficiënte manier te realiseren en te beheren. Daarnaast vergt het installeren van zonnepanelen een forse investering die pas op de lange termijn wordt terugverdiend door de besparing op de energierekening. Wocozon heeft de nodige kennis en kunde in huis en met hun  lease concept worden de woningcorporaties volledig ontzorgd waardoor zij zich kunnen bezighouden met hun eigen kerntaken. Het samenwerkingsverband tussen Wocozon...

Lees meer

Green deal Stroomversnelling Koopwoningen

  |   Financiering

Op 29 september 2014 zullen een groot aantal partijen uit de bouw, financiële wereld, gemeentes en de makelaars/taxateurs branche onder leiding van Platform 31 een green deal ondertekenen. Deze green deal heeft tot doel om 100.000 koopwoningen naar Nul op de Meter te brengen. NRG031 trekt het financieringsonderdeel met de taxatie- en financiële instellingen. Heeft u interesse dan kunt u hier de tekst downloaden en wilt u ook nog meedoen, dan kunt zich aanmelden via NRG031 of rechtstreeks bij Platform 31/Energiesprong....

Lees meer

Rotterdam heeft primeur met energiebesparingsmodel

  |   Financiering

NRG031 heeft speciaal voor Rotterdam haar energiebesparingsmodel op maat gemaakt voor Rotterdam. Met dit model kunnen bewoners hun woning opvragen met postcode huisnummer en dan wordt hun eigen woning zichtbaar met alle gegevens die al bekend zijn. In een anonieme versie kan je eenvoudig rekenen, met opslag van gegevens heel nauwkeurig en krijg je ook een rapportage met mogelijkheden....

Lees meer

Goede financiering voor duurzame particulieren

  |   Financiering

NRG031 heeft speciaal voor particulieren die zonnepanelen willen of duurzaam willen verbouwen een overeenkomst gesloten met Credit Agricole / Ribank. Deze lening is online snel af te sluiten en kent geen beperkingen qua maatregelen. Zo kunnen zonnepanelen voor 100% gefinancierd worden. Wilt u een financieringsaanvraag doen voor een duurzame verbouwing? Klik dan hier en vul het formulier in. Na ontvangst nemen we zo snel mogelijk contact met u op....

Lees meer