Wanneer de eerste inzichten er zijn, kunnen berekeningen uw keuzes aanscherpen en een richting bepalen.

Na het verkrijgen van een overzichtelijk beeld van de situatie op wijkniveau zal er gerekend moeten worden aan de verschillende / specifieke objecten. Hoeveel energiebesparing levert een pakket van maatregelen voor dit specifieke object op? Wat zijn de kosten en wat is de terugverdientijd? Wat is de energiebesparing en wat biedt dit concreet aan jaarlijks voordeel? Naast de financieel- energetische doorrekeningen van objecten heeft NRG031 de laatste jaren veel ervaring opgebouwd in de doorrekening van energie-exploitaties zoals die van Esco’s voor woningcorporaties en scholen, zonnevelden met (SDE+) subsidies of postcode coöperaties. Soms kunnen wij kosteloos een bijdrage leveren door het inbrengen van onze toolings en kennis. In andere gevallen staat hier een vergoeding tegenover. Contact ons en vraag naar de mogelijkheden.

Bereken hoeveel energie je kunt besparen
Klik hier en bereken je energiebesparing

Energetisch doorrekening woning

Om het energiebesparingspotentieel van een willekeurige woning te berekenen is het Energiebewust model ontwikkeld. Deze internetapplicatie is vrij beschikbaar voor iedereen met interesse in energiebesparing. Met deze applicatie kan een bewoner of adviseur eenvoudig de verschillende scenario’s definiëren en vergelijken. Energiebewust wordt momenteel ingezet voor de gemeente Rotterdam en weet door de koppeling met bestaande databases zeer betrouwbare energetische doorrekeningen te maken van de woningen.

Specifiek voor de gemeente Rotterdam is Energiebewust zo uitontwikkeld dat een bewoner enkel zijn postcode en huisnummer hoeft in te voeren. Energiebewust doet de rest en biedt een duidelijk en transparant beeld van besparingspotentieel, kosten en opbrengsten. Ook kan gekozen worden voor een doorverwijzing naar de gemeente, lokale organisatie of specialist die de bewoner verder kan helpen. Ook Slim Wonen in Rotterdam hanteert dit model in de Bespaarcalculator

Woonlasten na energiebesparing?

In de praktijk zien we dat mensen meer inzicht willen hebben in de financiële consequenties voordat wordt overgegaan op het uitvoeren van maatregelen. Ook de wijze van financieren is hier van invloed op. Gebeurt dit met eigen geld, kan het worden ondergebracht in de hypotheek of wordt een persoonlijke lening aangegaan? Woonlastenberekening biedt u inzicht in deze toekomstige woonlasten, rekening houdend met verschillende looptijden, de fiscale aftrekmogelijkheden en een eventuele energieprijsstijging.

Woonlastenberekening.nl is gratis en door iedereen te gebruiken. Woonlastenberekening.nl geeft nadrukkelijk geen financieel advies, maar een overzichtelijke weergave van de verschillen en werkt handig als eerste oriëntatie.

Energie Exploitatie Financieel

NRG031 ondersteunt verschillende partijen en initiatieven bij het uitvoeren van financiële haalbaarheidsanalyses van energieprojecten. Te denken valt aan zonne-parken met SDE+, postcode coöperaties en het ontwikkelen van specifieke ESCo’s voor scholen, woningcorporaties of ander maatschappelijk vastgoed.

zonnepark
Wilt u meer weten over onze rekentools? Bel Wouter Klever op 085 7441 058